išausti

išausti
išáusti 1. tr. baigti austi, paruošti audžiant: Austinę skepetą dukra išáudė sau J. Atneš stakleles nepakeliamas, įries drobelę neišáudžiamą . Ui, kad tu išausi man marškinelius be nyčių, be skieto, be šautuvelės KlpD1. | prk.: Iš mažo žodžio didelę kalbą išaudžia LTR(Vdk). ^ Iš uostų milo neišausi Sim. Gera audėja ir tvoroje išaudžia PPr34. | refl. tr.: Per žiemą viena susiverpiu ir išsiáudžiu Gs. Išsiáuski audimėlį Mrj. 2. tr. Krš iškaršti, išpliekti: Išaudė kailį gerai ir paleido Škn. 3. intr. greit išbėgti, išmauti: Gerai, kad pro duris išáudei, būtum kailį įdavęs Ll. \ austi; apausti; atausti; įausti; išausti; nuausti; paausti; parausti; perausti; praausti; priausti; suausti; užausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išausti — išáusti vksm. Išáudžiau tautiniùs drabužiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išaušti — išaũšti vksm. Sekmãdienio rýtas išaũšo šáltas ir apsiniáukęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsausti — įsaũsti vksm. Ãriant dùlka įsaũsusi žẽmė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išaušti — 1 išaušti intr. 1. išvėsti, atšalti: Langas buvo atviras, išaušo gryčia Rm. Visai jau išaušo pečius, kuris metas kai kurtas Srv. 2. prk. susilpnėti, pranykti: Meilė daugiuose išauš BtMt24,12. 3. prk. pakvaišti: Žmonys visi išaušo Ėr. Ką jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaušti — 2 išaũšti 1. intr. prasidėti rytui bei dienai, prašvisti: Išaušo mums bedainuojant J. Kai atsikėlėm, buvo vos žymu diena, kol išsitaisėm, ir išaũšo Kp. Dar neišaũšus išvažiavo Pn. Išaušo aušrelė, užtekėjo šviesi saulelė NS1230. Pragydo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsausti — įsaũsti žr. įsausėti: Insaũso žemė Klt. Ariant dulka įsaususi žemė rš. sausti; apsausti; įsausti; išsausti; nusausti; pasausti; persausti; prasausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perausti — 1. tr. išardžius naujai išausti: Ar parausit tuos raiščius, kad perkat? Nt. 2. tr. per ką išausti. | prk.: Plaukai juodi, šen ten perausti sidabru I.Simon. 3. intr. kurį laiką praleisti audžiant: Vakar visą dieną paraudžiau Grg. 4. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priausti — 1. tr. daug išausti: Ji priaudė daug drobių Ėr. Ne tiek priaudžiau, kiek prisnaudžiau Prng. | refl. tr.: Jijė prisiaudė pavasarį visokių audeklų J. Jau prisiverpiau baltų linelių, jau prisiaudžiau plonų drobelių D94. 2. intr. iki kurios vietos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”